Kamoy ArGe’nin kullandığı e-posta formatı ad ve soyadın, aralarına nokta konularak ayrılması biçimindedir. Başka bir deyişle; [email protected] biçimindedir. Şirket çalışanlarına, çalışanın “adı”, ardından nokta “.” ve sonra da “soyadı” yazılarak, eklenen “kamoyarge.com.tr.tr”  uzantısı ile ulaşılabilir.