Kamoy ArGe faaliyetleri sırasında kendi geliştirdiği özgün kavram ve metodolojileri kullanır. Bu kavram ve metodolojilerin amacı çok pahalı bir süreç olan ArGe faaliyetlerini kurumlar açısından ucuz, finanse edilebilir ve mümkün hale getirmektir.

Kamoy ArGe’nin ArGe yaklaşımı, ArGe modelinin dağıtık olmasından oluşturmaktadır. Bu kısaca, çok masraflı olan ArGe aşamalarının, merkezi bir proje ofisi önderliğinde yürütülmesini, gereksinim duyulan bilimsel ve teknolojik uzmanlıklarla, test ve deneylerin, dış kaynaklardan sağlanmasını, böylece bünyede istihdam edilmeyen nitelikli araştırma ekibi ile, pahalı cihaz ve ekipmanlara, minimum kaynak ayrılmasına olanak tanımaktadır.

Bu sayede projeler için ayrılan ArGe bütçeleri minimize edilerek ciddi bütçe tasarruflarına gidilebilmektedir. Bunun yanı sıra Kamoy ArGe, multi-disipliner bir ArGe yaklaşımını da sunmaktadır. Multi-disipliner ArGe yaklaşımı bir araştırma projesinin başarı olasılığını maksimize eden bir yaklaşımdır. Çünkü genellikle araştırma projeleri konusuyla ilintili çok sayıda ama aynı tür eğitimi alan kişiler tarafından yürütülürler. Aynı disiplinden gelen bu kişiler, ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, olaylara tek cepheden bakarlar. Oysa olaylara farklı açılardan bakmak, yani multi-disipliner-farklı bilimlerden, uzmanlıklardan- yaklaşımlar, projeyi zenginleştirmekte, başarı yüzdesini artırmakta ve sonuçların beklentilerin üzerinde gerçekleşmesini sağlamaktadır.